Strona Główna>Aktualności>Ogłoszenia i Intencje

Ogłoszenia parafialne Boże Narodzenie 2022r.

25 grudnia 2022Autor: Administrator

W TYM TYGODNIU W LITURGII WSPOMINAMY:
•   27.12 Wtorek - ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY, na Mszy św o 17:30 poświęcenie wina św. Jana
•   28.12 Środa ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
•   30.12 Piątek ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1. Podziękowania dla Pana Jana Nockowskiego za przygotowanie stojaków do choinek i wszelką pomoc, Krzysztofa Rutkowskiego z mamą Joanną za belki ze słomą i sianko, strażaków Druhów: Dariusza Saleckiego, Sławomira Adamczewskiego i Grzegorza Kowalskiego za przygotowanie choinek, pani Małgorzacie Kaplińskiej, panu Wincentemu Musiał, siostrom Marysi i Marcie Depta, Szymonowi Pawłowskiemu, Szymonowi Lesiakowi, Adamowi z mamą Beatą i diakonem Dariuszem Mroczkom za przygotowanie dekoracji kościoła, paniom Barbarze Białas wraz z paniami z Teodorowa za przygotowanie ozdób na ławki, pani Małgorzacie Kujawiak za przygotowanie stroików na ołtarze.

2. Dziękuję za dostarczenie choinek Panom: Skibińskiemu i Darnowskiemu. Dziękuję za sprzątanie kościoła i terenu wokół kościoła mieszkańcom Głogowca i Jaroszek. Następne sprzątanie w piątek 30 XII po Mszy św wieczorowej