Regulamin cmentarza

1. Właścicielem cmentarza jest parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Skoszewach. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz.

2. Cmentarz jest miejscem świętym. Zachowanie się na cmentarzu winno być odpowiednie do sakralnego charakteru miejsca. Dlatego zabrania się: prowadzenia głośnych rozmów, palenia papierosów, wprowadzania zwierząt, przebywania w stanie nietrzeźwym, chodzenia po grobach, zaśmiecania, wszelkiej dewastacji.

3. Każdy grób powinien być oznaczony tabliczką z podaniem imienia i nazwiska oraz daty zgonu zmarłego.

4. Groby po 20 latach od momentu wniesienia opłaty dzierżawnej, bez względu na ich stan utrzymania, mogą być ponownie przejęte i przekazane celem pochowania nowych zmarłych (ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dn. 31.01.1959r. l.dz. u. nr 47, poz. 298 i rozporządzenie MGTiOS z dn. 20.10.1972r. l .dz. u.nr 47, poz. 299.

5. Osoby pragnące utrzymać swoje groby rodzinne na dalsze 20 lat powinny tuż przed upływem terminu zgłosić się do zarządcy cmentarza celem rejestracji i dokonania jednorazowej opłaty dzierżawczej na dalsze 20 lat. Wówczas należy okazać kwit poprzedniej dzierżawy i dokument legitymujący pokrewieństwo ze zmarłym.

6. Groby należy utrzymywać w należytym porządku. Grób zaniedbany może spowodować, że omyłkowo może być w nim pochowany kolejny zmarły.

7. Wykonywanie piwnic grobowych, zmiana nagrobków, budowa nowych nagrobków są możliwe dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarza i po wniesieniu stosownej opłaty.

8. Kamieniarze uprzątają we własnym zakresie place budowy i wywożą zdemontowane nagrobki na swoje składowiska.

9. Nie ma możliwości bez uzgodnienia z zarządcą cmentarza stawiania ławek oraz sadzenia drzew i krzewów.

10.Surowo zabrania się składowania śmieci za murem cmentarnym lub wewnątrz cmentarza. Śmieci wyrzucamy wyłącznie do śmietników na ten cel przeznaczonych.

11. Zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za: uszkodzenia i zniszczenie nagrobków, skradzione kwiaty i znicze, wypadki spowodowane przez ludzkie działanie i siły natury.