Strona Główna>Aktualności>Artykuły

"Biała sukienka"

19 marca 2023Autor: Ks. Robert Batolik
article

"Biała sukienka" - to przypowieść na Boże Ciało. Akcja filmu, którego premiera odbyła się w 2003r. rozgrywa się właśnie w tym uroczyście obchodzonym i bardzo ważnym dla katolików dniu. Jest piękny, słoneczny poranek, wszędzie panuje świąteczna atmosfera, kościół i wierni szykują się do obchodów święta Bożego Ciała. Trwają ostatnie przygotowania - przyozdabianie trasy procesji, prasowanie komunijnych białych sukienek, polerowanie masek samochodów.

Biała sukienka

Zupełnie inaczej 89 lat temu przebiegały w tym czasie wydarzenia w naszej parafii. „W roku 1934r., [3 czerwca], spadło na parafię Skoszewy wielkie nieszczęście. Pewnej nocy, w niedzielę w oktawie Bożego Ciała - czytamy w kronice parafialnej - zapaliła się kaplica i spaliła doszczętnie, a wraz z nią spłonął Cudowny Obraz Matki Bożej Skoszewskiej.

Było to okropne przejście w parafii. […] Na drugi dzień po pożarze [proboszcz] ks. Kazimierz Nowicki pojechał do Łodzi zawiadomić Ks. Biskupa [Wincentego Tymienieckiego] o nieszczęściu. […] Ordynariusz Łódzki dał na budowę nowego kościoła 5 tyś złotych i zamówił w Rzymie Obraz Matki Bożej. […] Prace przy budowie posuwały się szybko. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 22 lipca 1934r. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Tymieniecki w asyście Ks. Bp Kazimierza Tomczaka. […] 21 czerwca 1936r. konsekracji kościoła dokonał sufragan diecezji łódzkiej - Kazimierz Tomczak. W tym samym dniu z procesją udano się do Niesułkowa po namalowany w Rzymie i poświęcony przez Ojca św. Piusa XI Obraz Matki Bożej autorstwa Marii Mrozińskiej.” Obraz ozdobiony był srebrnymi sukniami i pozłacanymi koronami - jak niezwykła „Biała Sukienka”. Papież znał naszą kaplicę św. Barbary z Cudownym Obrazem Matki Bożej, ponieważ w roku 1920 z kardynałem Aleksandrem Kakowskim, jako nuncjusz apostolski - Ambrogio Damiano Achille Ratti przeprowadzili wizytacje kanoniczne. Najpierw w naszej parafii, a następnie w Łodzi. „Po tej wizytacji powstała diecezja łódzka” - zapisał kronikarz skoszewski. Działo się to, gdy proboszczem był ks. Franciszek Wiśniewski.

Suknia Matki Bożej Skoszewskiej

W nocy z 15 na 1 6 marca minęła 34 rocznica niechlubnegowłamania i kradzieży bezcennej sukni z Ikony Naszej Skoszewskiej Matki. Proboszczem był wtedy ks. Jan Grotek, który jak sam zapisał w kronice, natychmiast powiadomił Dzielnicowy Urząd Spraw Wewnętrznych (Łódź -Widzew, D-1483/89, RSD-265/89). Dnia 22 czerwca 1989r. śledztwo w sprawie włamania (por art 208 ówczesnego KK) zostało umorzone - „wobec nie wykrycia sprawców przestępstwa” przez prokurator Bożenę Cieślak.

Rok 1989 to czas ogromnych zmian w bloku komunistycznym. „Dojście do władzy jeszcze w 1986 roku Michaiła Gorbaczowa w ZSRR z jego polityką głasnosti i pierestrojki spowodowało proces przemian, trudny do zatrzymania. Polska odegrała w nim jedną z najważniejszych ról. Niestety rok ten został zapamiętany w naszej parafii, jako czas utraty bezcennej szaty.

Biała sukienka

Obecnie trwa proces przywrócenia szaty, który oficjalnie rozpoczął się w niedziele 11 grudnia 2022r. na zakończenie rekolekcji adwentowych. Podobny jest on do „pisania samej ikony”. Przede wszystkim od tego dnia rozpoczęła się w naszym Sanktuarium, codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu - 30 minut przed każdą Mszą św. Zdając sobie sprawę, jak ważna jest każda rodzina, wychodzimy z inicjatywą, by modlić się wzajemnie za siebie, o pokój w sercu i rodzinach, pokój i pojednanie w naszej ojczyźnie i na całym świecie, za małżeństwa, za młode pokolenia, które startują dopiero w dorosłe życie, a także ofiarować Panu Bogu przed Najświętszym Sakramentem wszelkie trudności, nie zapominając przy tym, by dziękować za otrzymane łaski. Niezwykłego dzieła stworzenia „Nowej Sukni” podjął się Pan Mariusz Drapikowski (http://www.drapikowski.pl/).

To żywe wydarzenie zostało poprzedzone przez parafialną pielgrzymkę do Wilna (25.09 – 29.09.2022r.), skąd sprowadzono kopię obrazu Jezusa Miłosiernego do kaplicy po prawej stronie w transepcie naszego kościoła. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku.

Biała sukienka

Obraz z nową, ażurową suknią z różami z jaspisu dla wszystkich pielgrzymów stał się inspiracją, związaną również z pewnym „natchnieniem”, aby po 33 latach przywrócić suknię w Skoszewskim Sanktuarium. To niezwykłe „natchnienie” towarzyszyło, także wielu parafianom, którzy w czasie wizyty duszpasterskiej dzielili się przekonaniem jakie pojawiło się w ich sercach.

27 stycznia br. delegacja z parafii odwiedziła pracownię w Gdańsku, aby podzielić się z artystą - panem Mariuszem, naszymi doświadczeniami, natchnieniami, charakterem naszej lokalnej ojczyzny i oczekiwaniami związanym i z projektowaniem, a także powstaniem tego niezwykłego dzieła.

Powstanie Sukni - to przejaw naszej szczerej Wdzięczności za istnienie od ponad 650 lat parafii w Skoszewach - Wdzięczności za wszelkie łaski Boże otrzymane szczególnie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej. Dar naszej modlitwy, również dary materialne „tkają” szatę na miarę naszych czasów i naszej wiary.