Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V/DZ

Kwatera: V/DZ Rząd: VIII Pozycja: 6Ś.P.

Franio Sołdon
zm. b/d
Józio Sołdon
zm. b/d
Zenio Sołdon
zm. b/d

Miejsce na cmentarzu: