Ś.P.

Lucjan Promiński
zm. 11.06.1997 r.
Janusz Promiński
zm. 1.01.2008 r.
Jerzy Promiński
zm. 2.03.2023 r.

Kwatera: V Rząd: XI Pozycja: 272

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: