Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: XVII Pozycja: 4Ś.P.

Małgosia Żeromińska
ur. 27.09.1996 r.
zm. 28.09.1999 r.

Miejsce na cmentarzu: