Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: XVII Pozycja: 3Ś.P.

Halina Żaromińska
żyła lat 79
zm. 4.03.2009 r.
Wenanty Żaromiński
żył lat 67
zm. 17.03.2001 r.

Miejsce na cmentarzu: