Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: XVI Pozycja: 9Ś.P.

Celina Żeromińska
żyła lat 91
zm. 15.12.2019 r.
Jerzy Żeromiński
ur. 29.12.1921 r.
żył lat 66
zm. 16.09.1987 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: