Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: XVI Pozycja: 6Ś.P.

Janina Brzemińska
żyła lat 76
zm. 14.05.2021 r.
Henryk Brzemiński
ur. 1941 r.
zm. 1996 r.

Miejsce na cmentarzu: