Ś.P.

Marianna Dziubek
zm. 1.01.1986 r.
Andrzej Dziubek
zm. 1.01.1984 r.
Anna Pączyńska
zm. 1.01.2011 r.

Kwatera: V Rząd: VII Pozycja: 232

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: