Ś.P.

Michalina Stolarek
zm. 1.01.1990 r.
Edward Stolarek
zm. 1.01.2008 r.
Wacław Solarek
zm. 1.01.1984 r.

Kwatera: V Rząd: VI Pozycja: 206

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: