Ś.P.

Alfreda Nowicka
zm. 1.01.1988 r.
Roman Nowicki
zm. 1.01.1983 r.
Stanisław Łapka
zm. 1.01.2013 r.

Kwatera: V Rząd: VI Pozycja: 204

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: