Ś.P.

Bronisław Daszkiewicz
zm. 1.01.1971 r.
Władysława Daszkiewicz
zm. 1.01.1991 r.

Kwatera: V Rząd: V Pozycja: 201

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: