Ś.P.

Eugeniusz Zając
zm. 1.01.1995 r.
Stanisław Walewski
zm. 1.01.1973 r.

Kwatera: V Rząd: V Pozycja: 200

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: