Ś.P.

Andrzej Waleryszek
zm. 1.01.2014 r.
Jan Waleryszek
zm. 1.01.1991 r.

Kwatera: V Rząd: V Pozycja: 193

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: