Ś.P.

Zofia Borkowska
zm. 1.01.1997 r.
Jan Borkowski
zm. 1.01.1981 r.

Kwatera: V Rząd: V Pozycja: 180

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: