Ś.P.

Ewa Borkowska
zm. 1.01.1995 r.
Wojciech Borkowski
zm. 1.01.1967 r.

Kwatera: V Rząd: IV Pozycja: 161

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: