Ś.P.

Barbara Garnys
zm. 1.01.1979 r.

Kwatera: V Rząd: IV Pozycja: 146

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: