Ś.P.

Stanisław Bielecki
zm. 1.01.1981 r.
Honorata Bielecka
zm. 15.03.2013 r.

Kwatera: V Rząd: IV Pozycja: 138

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: