Ś.P.

Helena Żeromińska
zm. 1.01.1985 r.
Stanisław Żeromiński
zm. 1.01.1962 r.

Kwatera: V Rząd: III Pozycja: 132

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: