Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: III Pozycja: 14Ś.P.

Stanisław Żeromiński
żył lat 64
zm. 5.11.1962 r.
Helena Żeromińska
ur. 17.04.1899 r.
żyła lat 86
zm. 7.03.1985 r.

Miejsce na cmentarzu: