Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: II Pozycja: 7Ś.P.

Kolasińska
żył lat 54
zm. b/d

Miejsce na cmentarzu: