Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: XII Pozycja: 12Ś.P.

Honorata Grzelak
ur. 30.03.1927 r.
żyła lat 69
zm. 13.08.1996 r.
Franciszek Siadura
ur. 31.05.1892 r.
żył lat 80
zm. 19.10.1972 r.
Maria Siadura
ur. 30.10.1901 r.
żyła lat 73
zm. 4.04.1975 r.
Kazimierz Grzelak
żył lat 91
zm. 21.08.2012 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: