Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: XII Pozycja: 10Ś.P.

Zofia Żeromińska
ur. 12.02.1922 r.
żyła lat 51
zm. 14.06.1973 r.
Józef Żeromiński
ur. 27.10.1904 r.
żył lat 80
zm. 14.01.1985 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: