Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: II Pozycja: 17Ś.P.

Maria Gawrych
żyła lat 60
zm. 30.09.1957 r.

Miejsce na cmentarzu: