Ś.P.

Cecylia Nowicka
zm. 17.10.2003 r.
Emilia Nowicka
zm. 1.01.1970 r.
Piotr Nowicki
zm. 1.01.1970 r.
Stanisław Nowicki
zm. 1.01.2003 r.

Kwatera: V Rząd: II Pozycja: 88

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: