Ś.P.

Tomasz Żeromiński
zm. 1.01.1988 r.
Jan Żeromiński
zm. 1.01.1970 r.
Alicja Żeromińska
zm. 1.01.2015 r.

Kwatera: V Rząd: II Pozycja: 73

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: