Ś.P.

Domicela Brzezińska
zm. 1.01.1993 r.
Wawrzyniec Brzeziński
zm. 1.01.1970 r.
Andrzej Gunarski
zm. 1.01.2015 r.

Kwatera: V Rząd: II Pozycja: 71

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: