Ś.P.

Eugeniusz Brzeziński
zm. 1.01.1991 r.

Kwatera: V Rząd: II Pozycja: 70

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: