Strona Główna>Cmentarz>Kwatera II

Kwatera: II Rząd: I Pozycja: 10Ś.P.

Alicja Dobroszek
żyła lat 74
zm. 2.03.2011 r.
Jan Dobroszek
żył lat 85
zm. 7.11.2013 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: