Ś.P.

polegli Męczennicy za warę
zm. 2.03.1906 r.

Kwatera: V Rząd: II Pozycja: 53

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: