Ś.P.

Zofia Gunerska
zm. 1.01.1989 r.
Stefan Gunerski
zm. 1.01.1986 r.
Regina Gunerska
zm. 1.01.1949 r.
Wiesława Niedzwiecka
zm. 1.01.1968 r.

Kwatera: V Rząd: I Pozycja: 50

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: