Ś.P.

Czesław Orłowski
zm. 1.01.2009 r.

Kwatera: II Rząd: I Pozycja: 8

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: