Ś.P.

Marianna Walczewska
zm. 1.01.1964 r.
Stanisław Walczewski
zm. 1.01.1952 r.
Janina Walczewska
zm. 1.01.2007 r.
Stanisław Walczewski
zm. 1.01.2006 r.

Kwatera: V Rząd: I Pozycja: 47

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: