Ś.P.

Bronisław Kubicki
zm. 16.10.2002 r.
Stanisław Kubicki
zm. 1.01.2011 r.
Maria Kubicka
zm. 1.01.1978 r.
Apolonia Kubicka
zm. 1.01.1959 r.
Klaudia Kubicka
zm. 1.01.1997 r.
Jan Tomczak
zm. 1.01.1968 r.

Kwatera: V Rząd: I Pozycja: 46

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: