Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: I Pozycja: 8Ś.P.

Maria Mospinek
żyła lat 68
zm. 16.12.1969 r.
Stefan Mospinek
żył lat 53
zm. 29.09.1952 r.

Miejsce na cmentarzu: