Ś.P.

Barbara Grzegorczyk
zm. 1.01.1957 r.
Ewa Polit
zm. 30.11.2010 r.

Kwatera: I Rząd: I Pozycja: 7

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: