Strona Główna>Cmentarz>Kwatera I

Kwatera: I Rząd: I Pozycja: 7Ś.P.

Barbara Grzegorczyk
zm. 1957 r.
Ewa Polit
ur. 16.04.1968 r.
zm. 30.11.2010 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: