Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: I Pozycja: 2Ś.P.

Anna Jóźwiak
żyła lat 92
zm. 30.04.2007 r.
Władysław Kabat
żył lat 89
zm. 19.05.1933 r.
Antonina Kabat
żyła lat 73
zm. 31.07.1944 r.
Henryka Kabat
żyła lat 75
zm. 25.08.1993 r.
Bolesław Kabat
żył lat 26
zm. 26.05.1932 r.
Stefan Kabat
żył lat 24
zm. 20.11.1919 r.
Władysław Jóźwiak
żył lat 82
zm. 26.12.1997 r.
Teresa Jóźwiak
żyła lat 76
zm. 24.04.2022 r.

Miejsce na cmentarzu: