Ś.P.

Zbigniw Popiół
zm. 1.01.1996 r.

Kwatera: V Rząd: I Pozycja: 22

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: