Ś.P.

Tadeusz Ochijewicz
zm. 1.01.1978 r.

Kwatera: V Rząd: I Pozycja: 9

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: