Ś.P.

Marianna Darnowska
zm. 1.01.1999 r.
Stanisław Darnowski
zm. 1.01.1997 r.

Kwatera: IV Rząd: IX Pozycja: 317

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: