Ś.P.

Teofila Dąbrowska
zm. 1.01.1948 r.
Michalina Kubicka
zm. 1.01.2017 r.

Kwatera: IV Rząd: IX Pozycja: 316

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: