Ś.P.

Tadeusz Kwiatkowski
zm. 1.03.2000 r.

Kwatera: IV Rząd: VIII Pozycja: 302

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: