Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: X Pozycja: 9Ś.P.

Janina Mazur
żyła lat 58
zm. 20.03.1955 r.
Zdzisława Mazur
ur. 31.03.1943 r.
żyła lat 53
zm. 4.01.1996 r.
Jerzy Mazur
żył lat 85
zm. 7.01.2020 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: