Ś.P.

Irena Skwarka
zm. 1.01.1991 r.
Feliks Skwarek
zm. 1.01.1959 r.
Józef Perka
zm. 1.01.2017 r.

Kwatera: IV Rząd: VIII Pozycja: 283

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: