Ś.P.

Florentyna Przybylak
zm. 1.01.1964 r.

Kwatera: IV Rząd: VII Pozycja: 278

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: