Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: IX Pozycja: 28Ś.P.

Katarzyna Żeromińska
żyła lat 69
zm. 1933 r.
Jan Żeromiński
żył lat 66
zm. 1923 r.

Miejsce na cmentarzu: