Ś.P.

Katarzyna Żeromińska
zm. 1.01.1953 r.
Jan Żeromiński
zm. 1.01.1970 r.

Kwatera: IV Rząd: VII Pozycja: 274

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: