Ś.P.

Marianna Grzegorczyk
zm. 1.01.1977 r.
Helena Niedzwiecka
zm. 1.01.1982 r.

Kwatera: IV Rząd: VII Pozycja: 270

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: