Ś.P.

Janina Kosior
zm. 1.01.1996 r.

Kwatera: IV Rząd: VII Pozycja: 265

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: