Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: IX Pozycja: 13Ś.P.

Roman Proga
zm. 31.12.1958 r.
Cecylia Proga
żyła lat 81
zm. 4.12.2009 r.
Kazimierz Proga
żył lat 92
zm. 29.07.2021 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: