Ś.P.

Marianna Piechota
zm. 1.01.1976 r.
Ignacy Piechota
zm. 1.01.1957 r.

Kwatera: IV Rząd: VII Pozycja: 254

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: